Stockholm 19 januari 2021

Finland – Sverige: konkurrens, komplex och kompanjonskap
Ända sen vinterkriget 1939-40 har det i Finlands kollektiva minne funnits en känsla av – eller en myt om – att Sverige svek. När Finland angreps av Sovjetunionen övergav Sverige sitt ”löfte” om att bistå militärt (ett löfte som påstods ha utfärdats av utrikesministern Rickard Sandler och en del ledande militärer).

Historieforskningen har visat att några sådana löften knappast existerade. Finlands utrikesminister Eljas Erkko tolkade vad han tyckte sig höra från Stockholm alltför optimistiskt. När Sovjetunionens anfall kom så tillät ändå den svenska regeringen frivilliga att bege sig till fronten, undsatte med krediter, humanitär hjälp och militär materiel. Men det räckte inte. Föreställningen om att Finland lämnades åt sitt öde, att Sverige dessutom blockerade chansen för brittisk eller fransk trupp att komma till hjälp över Nordkalotten, har bildat botten för en emellanåt uppflammande misstro genom årtiondena. Den märktes i samband med båda ländernas EU-inträde i början av 1990-talet och ifråga om storpolitiken runt Östersjön. Samtidigt har Sverige varit och förblivit en viktig länk mot väster och Norden när Ryssland/Sovjetunionen tryckt på. Ibland en förebild ifråga om välfärdspolitiska reformer.
       Idag är de ekonomiska och säkerhetspolitiska samarbetena över Bottniska viken tätare än någonsin sen Finland blev en självständig nation. Den gamla skepsisen mot storebrors-Sverige, som manövrerade sig undan kriget, kan trots det göra sig påmind igen. Den finns i bakgrunden när eventuellt Nato-medlemskap för de båda länderna diskuteras. Den har avhörts apropå skillnaderna i svensk migrationspolitik och under covid-19-pandemin. Kan man lita på svenskarna?

Den finske statsvetaren Mikko Majander har skrivit en lärorik och underhållande bok om det här. Dessvärre är den på finska. Vilket betyder att de flesta svenskspråkiga t ex missar de många dråpliga historierna om hur de samtidiga och storvuxna statsministrarna Göran Persson och Paavo Lipponen hela tiden bråkade och stångades med varandra. En gång, i en toalettkö  vid ett internationellt möte, så till den grad att Nelson Mandela lär ha ingripit. Enligt legenden.

Som tur är har Yle – Finland public service – en intervju med Mikko Majander, publicerad också som text, där han på svenska berättar om sin bok under rubriken Nästa år krossar vi svenskarna. Här finns den som länk: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/09/19/nasta-ar-krossar-vi-svenskarna-landskampens-anda-kvar-ocksa-i-politiska

%d bloggare gillar detta: