min bok

De här sidorna har tillkommit apropå en bok jag skrivit: Vi som inte var med i kriget. Om Sverige, Norden, Europa och coronan (Carlsson 2021):

Tanken är att lyfta fram andra texter, artiklar och boktips, länkar och hänvisningar som belyser de frågor som min bok vill ta upp. I stora stycken är den ett slags summering av de erfarenheter och lärdomar som mer än femtio år som journalist gett mig. Trettio år av dem tillbringades på Sverige Radio, bland annat som korrespondent i Norden och Baltikum. I nio år var jag ledarskribent på Expressen. Därtill har jag i flera år frilansat i radio och olika tidningar, bland dem Hufvudstadsbladet, Upsala Nya Tidning, Sydsvenskan, Fokus. Jag har gett ut några böcker, ofta på nordiska teman.
Idén med Vi som inte var med i kriget framgår kanske bäst av bokens korta förord som ni kan läsa här:

NÅGRA saker har genom åren förundrat mig och snart blir jag irriterad: varför ligger Sverige där det ligger ?
När World Values Survey i en ofta återgiven grafisk bild kartlägger värderingarna hos världens folk är svenskarna år efter år en ensam punkt allra längst upp till höger. De befolkar det bortersta skäret i en lutheransk men sekulariserad liten arkipelag av nordeuropeiska länder. En ensam ö med tomheten som ett hav utanför.
Är det verkligen så? Det svenska utanförskapet. Att svenskarna ser sig som de yttersta i världen.
Varför hävdar grannarna i Skandinavien och runt Östersjön så ofta i offentligheten att svenskar skulle vara så ängsligt politiskt korrekta eller naiva eller extrema och att de anser sig veta bättre än andra? Är det så att svenskarna moraliserar mer än andra?
Eller så är grannarna bara avundsjuka.
Varför har åsiktsklimatet i den nordiska offentligheten blivit så polariserat under 2000-talet?
Varför har det varit så svårt för oss i vårt hörn av Europa att uppträda samlat för att bygga vår del av framtidens Europa? Det kom en stund efter 1989 då chansen fanns. Den gick oss förbi. Idag brer nationalstatsegoismen ut sig på nytt. Det är illavarslande.
Ibland har det verkat tveksamt om svenskarna alls brytt sig om Europa. Det oroar.
Jag har vridit och vänt på de här frågorna under mer än femtio år som journalistisk bevakare av framför allt de nordiska länderna och Östersjöområdet. För att komma närmare svaren har jag dessutom alltid läst massor av skönlitteratur och sett mängder av film. Nu på sluttampen har jag utifrån mina samlade erfarenheter skrivit elva kapitel för att reda ut vad jag egentligen varit med om, se mönstren där bakom. Jag kom under arbetets gång fram till att många – om inte alla – frågor och svar hade något med kriget att göra. Det som pågick när jag föddes.
Just när jag var nästan färdigskriven kom coronakrisen. Den gjorde frågorna och svaren än mer akuta.
Stockholm i december 2020
Bengt Lindroth


Boken utkom i slutet av februari 2021. Mer om den finner du på e-handelssajter som adibris, Bokus m fl och på den här länken till Carlsson bokförlag: http://www.carlssonbokforlag.se/produkt/vi-som-inte-var-med-i-kriget/

%d bloggare gillar detta: